Personalet på Enghaven

På Enghaven består personalet af en blanding af social- og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker, som tager sig af beboerne og deres pleje.