Enghavens pedel

På Enghaven har vi en pedel, som har det overordnede ansvar for boliger og fællesarealer på centret. Skal man flytte ind eller ud, skal man derfor også i kontakt med vores pedel. Han kan træffes på

  • telefon nr. 20 90 41 20 i tidsrummet kl. 8.00 - 15.00.