Enghaven hører under Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg er et fagområde i Ringkøbing-Skjern Kommune, som omfatter hjemmepleje, plejehjem, visitation, Åkanden og Sundhedscenter Vest. For at sikre alle borgere den hjælp, de har brug for, tager Sundhed og Omsorg udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder. Dette sikrer også, at alle borgere får den samme behandling.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrepolitik kan du læse om kommunens mål for at skabe et god alderdom. Der er fokus på, at borgeren skal tage ansvar for sit eget liv, have et godt socialt liv og netværk samt kunne tage vare på sig selv længst muligt.

Der bliver jævnlig ført tilsyn med Enghaven Ældrecenter, den seneste tilsynsrapport kan du læse her