Vores målsætning

På Enghaven tager vi udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes værdigrundlag om "Naturens Rige"/"Det aktive medborgerskab. Derfor lyder vores målsætning sådan:

  • Personalet sætter sig ind i den enkelte beboers livshistorie og sørger for, at både beboere og pårørende føler sig hjemme og respekteret
  • Plejen tilrettelægges ud fra beboernes individuelle behov
  • Personalet er positiv over for forandringer
  • Arbejdet tilrettelægges ud fra det enkelte personales ansvar og kompetenceområde
  • Enghaven ønsker at være en god arbejdsplads, hvor personalet føler stort ansvar for et godt arbejdsmiljø
  • Enghaven ønsker at være være et godt uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne
  • Personalet inddrager beboerne i de daglige gøremål ud fra princippet om "aktiv medborgerskab"
  • Vi ønsker, at pårørende fortsat tager aktiv del i beboerens liv og altid føler sig velkomne