Aktiviteter på Enghaven

Tirsdagsaktiviteter

hver uge på Enghavens afdelinger, hvor personale og medlemmer af Enghavens Venner hjælper hinanden.

Brunch

om torsdagen for både beboere og personale er noget, alle glæder sig til. Her er der fællessang og frivillige som spiller til.

Fællesspisning

den første søndag aften i hver måned giver en hyggelig stemning

Gå- og hyggevenner

er en gruppe frivillige som er blevet matchet med den eller de beboere, som ønsker en gå/hygge ven. Gå- og hyggevennerne laver forskellige aktiviteter med beboerne, da der tages udgangspunkt i interesser og behov. Der kan blandt andet nævnes tøseklub og kortspil.

TRYG hunde

er et tiltag gennem TRYG fonden, hvor godkendte og oplærte hunde kommer på besøg på hjemmet. Som udgangspunkt er det en fælles aktivitet, så alle kan nå at hilse på. Lige nu kommer Rasmus og hans ejer Carsten på Enghaven.

Følgende aktiviteter er for Enghavens beboere samt andre interesserede

Morgenandagt

afholdes alle hverdage kl. 9.45 i cafeteriet. Det er forskellige frivillige, som kommer og holder andagten.

Gudstjeneste

afholdes hver anden onsdag eftermiddag, hvor de lokale præster har en turnusordning og kommer på skift.

Sangeftermiddag

sker hveranden onsdag i kl. 14.30 i Enghavens cafeteria.

Guldalderklubben

benytter Enghavens cafeteria til forskellige foredrag og andre former for underholdning.