Boliger på Ældrecenter Enghaven


Enghaven bestemmer ikke hvilke borgere, der bliver tilbudt en bolig på centret. Det er kommunens Myndighedsafdeling, der visiterer og tilbyder boliger efter behov og mulighed. Du kan finde flere oplysninger om tildeling af bolig til ældre på kommunens hjemmeside.

Boligerne på Enghaven er meget forskellige i indretning og størrelse. Vi anbefaler derfor, at man ser lejligheden inden indflytning. Du kan ringe og aftale en tid med personalet.

Indgåelse af lejekontrakt
Når du flytter ind på Enghaven, indgår du en lejekontrakt med Ringkøbing-Skjern Kommune. Du bor til leje under samme vilkår som andre lejeboliger, og du har selv ansvar for at melde flytning til Folkeregisteret. Du har mulighed for at søge om boligstøtte, boligindskudslån m. m. Søg boligstøtte her.

Fra kommunens boligadministration modtager du:

  • en lejekontrakt
  • en opkrævning på indskuddet
  • en opkrævning på din første husleje
  • et tilmeldingsskema til Betalingsservice.

Forsikring
Som lejer har du selv ansvar for at tegne indbo- og anvarsforsikring, ændring af telefon, licens, varme osv.

Når en bolig fraflyttes
Når man flytter ud eller ved dødsfald, er det de pårørende, der skal sørge for at tømme lejligheden. Der skal betales husleje, indtil lejligheden er blevet tømt og klargjort til indflytning. De pårørende skal sørge for at omadressere post samt afmelde diverse abonnementer, medlemsblade o. lign.